top of page

การตัดงบประมาณของบราซิล อาจทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานทางการวิจัย


นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพืชพรรณในป่าฝนอเมซอนในบราซิล เครดิตภาพ: Maruo Pimentel/AFP via Getty


ในบราซิล ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างนักการเมือง ส่งผลทำให้สถาบันวิจัยของประเทศและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงินทุนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับปี 2024 แม้ว่าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Luiz Inácio Lula da Silva จะพยายามจัดลำดับความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และงดการตัดงบประมาณ แต่สภาแห่งชาติกลับกำหนดให้มีการปรับลดงบประมาณลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการอุดมศึกษา

สถาบันอเมซอน (Amazon institutions) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคอเมซอนของบราซิล ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ แม้จะมีการเจรจาเพิ่มเงินทุนชั่วคราวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงย่ำแย่ ซึ่งเงินทุนวิจัยที่น้อยลงทำให้ต้องดิ้นรนเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในการมีเงินทุนเพิ่มเติมในปีนี้ยังน้อย โดยการอภิปรายในเรื่องนี้ของรัฐบาลอาจถูกเลื่อนออกไปจนถึงรอบงบประมาณถัดไป นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากไม่มีเงินทุนเพิ่มเติม พวกเขาก็จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ภูมิภาคอเมซอนมีขีดความสามารถที่จำกัดในการจัดการกับภัยคุกคาม เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น


ป่าอเมซอนในบราซิลเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสำคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านการวิจัยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในชีวนิเวศน์นั้นถือว่าต่ำ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของบราซิล โดยในปี 2022 สถาบันอเมซอน ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอกเพียง 13% ซึ่งคิดเป็น 11% ของนักวิจัยทั้งหมดที่ทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันต่างๆ ในเขตอเมซอนได้รับงบประมาณของรัฐบาลกลางประมาณ 10% ที่ใช้ไปกับทุนการวิจัยและทุนการศึกษา และประมาณ 23% ที่มีไว้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในระยะยาว


ในปี 2016, 2018 และ 2021 นั้น สภาแห่งชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (the National Council for Scientific and Technological Development หรือ CNPq) ได้จัดสรรเงิน 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยา และชลธิวิทยา และมอบงบประมาณประมาณ 30% ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อสนับสนุนภูมิภาคอื่น เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง-ตะวันตก อย่างไรก็ตาม สถาบันอเมซอนได้รับเพียง 10% ของการลงทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดในประเทศ ส่งผลให้กลุ่มวิจัยแต่ละกลุ่มได้รับเงินทุนเพียง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ย เพื่อครอบคลุมต้นทุนโครงการทั้งหมด รวมถึงการสำรวจภาคสนาม การจ้างบุคลากร การจัดซื้อ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภาคสนาม สำหรับโครงการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในระยะยาว ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในพื้นที่กว้าง และซับซ้อน อย่างเช่น อเมซอน

 

ข้อมูลอ้างอิง

Brazil budget cuts could leave science labs without power and water สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2567 จาก www.nature.com/articles/d41586-024-01035-2


Budget cuts could leave scientists unable to afford basics สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2567 จาก www.universityworldnews.com/post.php?story=2024040909322761

Comments


bottom of page