top of page

การประชุม STS Council 1/2563 Meeting ณ กรุงวอชิงตันดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นผู้แทน สวทช. เข้าร่วมการประชุม STS Council Meeting เมื่อ 9 มกราคม 2563 ณ National Academy of Sciences (NAS) กรุงวอชิงตัน การประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและผู้แทนจากประเทศสมาชิกของ STS Forum Council ร่วมให้ข้อคิดเห็น สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมครั้งก่อนหน้า และวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการประชุม STS Forum ครั้งต่อไปที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม ดร.เศรษฐพันธ์ฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอชื่อผู้บรรยายในฐานะตัวแทนฝ่ายไทย

Comments


bottom of page