top of page

การพบหารือกับ Richardson Innovation Quarter (Richardson IQ)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในระหว่างการเดินทางไปราชการ ณ รัฐเท็กซัส ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และนส.ประณยา จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้หารือร่วมกับ Jenny Mizutowicz ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ และ Eugene Chen ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก City of Richardson Economic Development ณ ศูนย์นวัตกรรม Richardson Innovation Quarter เกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทยและการลงทุนในรัฐเท็กซัส โดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวถึงที่มาและพันธกิจของ Global Innovation Club และมอบรายชื่อบริษัทสตาร์ทอัพไทยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยให้กับ Richardson IQ พิจารณาด้วย โดยอีกฝ่ายได้แนะนำเกี่ยวกับระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพของดัสลัสและริชาร์ดสัน และความร่วมมือที่มีกับมหาวิทยาลัยเท็กซัส ที่ดัลลัส (UTD) พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของสำนักงานฯ ที่ได้ดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยและสหรัฐฯ และลาตินอเมริกา


ด้วยวิทยาเขตขนาด 500 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองริชาร์ดสัน UTD และเมืองริชาร์ดสันได้ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนชุมชนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในภูมิภาค และพัฒนาศูนย์วิจัยใหม่ 5 แห่งของมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยใหม่ทั้ง 5 แห่งจะอยู่ภายใต้ศูนย์ Emerging Novel Technology Center ของ UTD ซึ่งมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน การวิจัย และห้องแล็บหลายชุดซึ่งเป็นตัวแทนของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน UTD ศูนย์แต่ละแห่งมุ่งเน้นไปที่โซลูชันการคิดล่วงหน้าที่พัฒนาจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) การสร้างภาพและนวัตกรรมการผ่าตัด และการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ


ความร่วมมือนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ Richardson IQ ในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นนำของรัฐเท็กซัส พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจต่างๆ ดึงดูดงานใหม่ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองริชาร์ดสัน UTD และชุมชนธุรกิจ


UTD Venture Development Center ตั้งอยู่ใน Richardson IQ เป็นศูนย์บ่มเพาะชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่านำแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ของตนไปขายในเชิงพาณิชย์ และยังมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น ค่ายอบรมสตาร์ทอัพระดับ CEO ซีรีส์บรรยายเกี่ยวกับการระดมทุน การขายและการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และ Career FairComments


bottom of page