top of page

การพบหารือกับ TechFortWorth (TechFW) ณ รัฐเท็กซัส
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ในระหว่างการเดินทางไปราชการ ณ รัฐเท็กซัส ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และนส.ประณยา จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้พบหารือและเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะบริษัทสตาร์ทอัพ TechFW โดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวถึงที่มาและพันธกิจของ Global Innovation Club และมอบรายชื่อบริษัทสตาร์ทอัพไทยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยให้กับทีมงานของ TechFW พิจารณาด้วย ทีมงาน TechFW มีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับ Global Innovation Club และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ของ TechFW ที่ผู้ประกอบการและเจ้าของสตาร์ทอัพจากไทยสามารถเลือกเข้าร่วมสมัครได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ThinkLab Accelerator Program เป็นโปรแกรมออนไลน์ 12 สัปดาห์ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สามารถช่วยให้ผู้ก่อตั้งตัดสินใจว่าแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขามีมูลค่าเพียงพอในตลาดเพื่อดำเนินการตามแนวคิดต่อไปหรือไม่ โปรแกรมนี้ยังช่วยวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างเรื่องราวเพื่อนำเสนอแนวคิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนในระยะเริ่มต้น โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการประชุมออนไลน์และจะมีวิทยากรรับเชิญจากเครือข่ายของ TechFW มาบรรยายและให้คำแนะนำ เพื่อช่วยดันแนวคิดของผู้เข้าร่วมให้เป็นรูปแบบธุรกิจจำลองที่สมบูรณ์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน

  • SmartStart Incubator Program ช่วยให้ผู้ก่อตั้งต่อยอดและเปิดตัวบริษัทใหม่โดยการปรับกรอบธุรกิจให้สมบูรณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของบริษัท โค้ชที่ปรึกษาของ TechFW จะทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้งเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการดึงดูดผู้ใช้รายแรก โดยบริษัทที่เข้าร่วมจะต้องสร้าง “ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง” หรือ “บริการตัวอย่าง” ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “Minimum Viable Products (MVP)” แล้วนำออกสู่ตลาดเป้าหมายให้เร็วที่สุด เพื่อเก็บข้อมูลผลตอบรับให้ละเอียด เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อให้สำเร็จ และทดสอบการตลาดสำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์/บริการ

  • FastForward Scale-up Program โปรแกรมสำหรับบริษัทที่มีการเติบโตสูง เพื่อช่วยลดความท้าทายในการ Scale-up และรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในการเป็นผู้นำ อย่างเช่น การหาเงินทุนเพื่อการเติบโต การจ้างงาน การเพิ่มยอดขาย โค้ช FastForward คือผู้ประกอบการที่เคยเปิดตัวและขยายบริษัทและจะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้

  • mCrew Cohort Mentorship Program โปรแกรมที่จับคู่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต้องการที่ปรึกษา ผู้ประกอบการจะได้รับทีมที่ปรึกษาเฉพาะซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายเป็นระยะเวลาหกเดือน

  • Cowtown Angels เป็นโปรแกรมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนเพื่อเร่งการเติบโตและผลตอบแทนการรับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยเครือข่ายนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับการรับรองในท้องถิ่น แต่ละคนมีทักษะเฉพาะและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้บริษัทของประสบความสำเร็จComments


bottom of page