top of page

การมอบรางวัลในกิจกรรม Songkran - Thai Restaurant Week 2024เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายฐิติเดช ตุลารักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับ นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ร้านอาหารไทย หรือ Songkran - Thai Restaurant Week ณ ร้าน Thai Street เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์


กิจกรรมสัปดาห์ร้านอาหารไทยได้ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 6 - 16 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย ร้านอาหารไทย และเทศกาลสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความนิยมไทย ต่อสาธารณชนสหรัฐฯ ผ่านการรับประทานอาหารในร้านอาหารที่ร่วมรายการทั่ว DMV ถือเป็นหนึ่งใน soft power ตามนโยบายรัฐบาล โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการร่วมกับทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก และสมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ
Comments


bottom of page