top of page

การลงทุนครั้งใหญ่ทางด้านการศึกษาในรอบ 20 ปีของแคนาดา เพื่อลดภาวะสมองไหล


นายกรัฐมนตรี Justin Trudeau ของแคนาดา และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Chrystia Freeland ถือสำเนางบประมาณของรัฐบาลกลางปี 2024 เครดิตภาพ: David Kawai/Bloomberg via Getty


รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของแคนาดา Chrystia Freeland ได้ประกาศการลงทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ในแคนาดา โดยงบประมาณของรัฐบาลกลาง (federal budget) ปี 2024-2025 จะลงทุนจำนวนมากทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนนักศึกษา โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยการใช้จ่ายของประเทศเพิ่มขึ้น 30% สำหรับหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในช่วงห้าปี พร้อมด้วยเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนปลอดดอกเบี้ยมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนหลังปริญญาเอก และการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา


งบประมาณดังกล่าวจะสนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีรวมถึงทุนหลังปริญญาเอก (postdoctoral-fellowship) ผ่านแคมเปญ Support Our Science โดยค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทจะเพิ่มขึ้นจาก US$12,700 เป็น $27,000 ต่อปี ส่วนค่าตอบแทนระดับปริญญาเอกที่จากเดิมอยู่ระหว่าง $20,000 ถึง $35,000 จะถูกเพิ่มเป็น $40,000 ต่อปี และเงินเดือนของนักวิจัยหลังปริญญาเอกจะเพิ่มขึ้นจาก $45,000 เป็น $70,000 ต่อปี การเพิ่มค่าตอบแทนนี้จะควบคู่ไปกับการเพิ่มจำนวนและปริมาณทุนการศึกษา โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,720 ทุนต่อปีในช่วงห้าปี การลงทุนในครั้งนี้นับว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษของแคนาดา โดยคาดว่าจะช่วยลดภาวะสมองไหล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแคนาดาในเวทีวิทยาศาสตร์ระดับโลก


รัฐบาลแคนาดายังจัดสรรเงินทุนสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเพิ่มเงินทุนหลักให้แก่สภาการวิจัยกลางสามแห่งจำนวน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปี เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาค TRIUMF ในแวนคูเวอร์จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ และเงินสดเพิ่มเติมสำหรับสถาบันอื่นๆ อีกหลายแห่งทั่วประเทศแคนาดา นอกจากนี้จะมีทุนสนับสนุนมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อีกด้วย


นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบโครงการให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น โดยรวมหลายโปรแกรมไว้ในโครงสร้างที่เรียบง่าย และจัดตั้งองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งใหม่เพื่อประสานงานความพยายามของสภาการวิจัย และสร้างสภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม


อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเงินทุนส่วนใหญ่สำหรับสภาวิจัยมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง


ข้อมูลอ้างอิง

Canadian science gets biggest boost to PhD and postdoc pay in 20 years สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2567 จาก www.nature.com/articles/d41586-024-01124-2

Canadian budget pledges major investment in research and students สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2567 จาก www.timeshighereducation.com/news/canadian-budget-pledges-major-investment-research-and-students

Comments


bottom of page