top of page

คณะทีมผู้บริหาร คณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9:30 – 12:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะทีมผู้บริหาร คณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบนายฐิติเดช ตุลารักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ณ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อขอหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการออกแบบ และวางแผนการสร้างกำลังคน และเทคโนโลยีแห่งอนาคตในกลุ่มของ Coders, Programmers, AI experts และ AI educators ของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับเยาวชน ไปจนถึงระดับปริญญาเอก ด้วยการใช้กลไกของพหุภาคีและพันธกิจร่วมของแต่ละหน่วยงานในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยจัดกลุ่มเป้าหมายหากลไกการสร้างและสะสมกำลังคนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อวางพื้นฐานและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกงาน การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน การเป็นนักวิจัย และกลไกอื่น ในสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

Comments


bottom of page