top of page

งาน Innovation Maryland SelectUSA Spinoff Tour


สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงาน Innovation MarylandSelectUSA Spinoff Tour เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสำหรับบริษัทต่างๆ ด้านนวัตกรรมที่ได้เข้าร่วมงาน SelectUSA Investment Summit 2023 และสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในรัฐแมริแลนด์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ของรัฐแมริแลนด์และตัวแทนจาก Prince George's County, Montgomery County และHoward County พาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์วิจัยด้าน Biotech และ MedTech เขตนวัตกรรม Discover District มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงบริษัทต่างชาติที่มาเยี่ยมชมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ภาคอุตสาหกรรมและส่วนราชการ ซึ่งในงานนี้มีตัวแทนจาก 50 บริษัทจาก 22 ประเทศเข้าร่วม


การลงทุนในรัฐแมริแลนด์และโครงการ Global Gateway Soft Landing


  • ผู้อำนวยการสำนักงานการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของแมริแลนด์ บรรยายถึงจุดเด่นของรัฐแมริแลนด์ที่ทำให้เป็นที่สนใจของบริษัทต่างชาติที่ต้องการมาเปิดตลาดในสหรัฐฯ เช่น มีทำเลใจกลางเมืองที่เชื่อมต่อถึงกับเมืองหลวงของสหรัฐฯ การเป็นศูนย์กลาง R&D ของหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงค่าครองชีพที่ไม่สูงเท่ากับรัฐอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำโครงการ Global Gateway Soft Landing ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติได้ทดลองตลาดในสหรัฐฯ ในราคาย่อมเยา และช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมในหัวข้อธุรกิจต่างๆ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และยังสามารถรับเงินทุนสำหรับห้องปฏิบัติการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด

  • ตัวแทนจาก NEXT บริษัทที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ให้ความรู้ในแง่มุมทางกฎหมายของบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติที่จะมาเปิดธุรกิจในสหรัฐฯ NEXT พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทสตาร์ทอัพจะพร้อมสำหรับการระดมทุน และสร้างเครือข่ายที่สำคัญกับนักลงทุนตั้งแต่ระดับ Seed ถึง Series A

การเยี่ยมชม Discover District มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ (UMD)

  • Capital One Tech Incubator Capital One สถาบันการเงินรายใหญ่ของสหรัฐฯ เปิดศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีที่ UMD เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนับสนุนการวิจัยร่วมกันในด้าน Data Science, Machine Learning และ Artificial Intelligence ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องครัว และห้องเล่นเกม สามารถรองรับบริษัทสตาร์ทอัพและผู้ฝึกงานสูงสุด 30 คน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Capital One ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ UMD

  • E.A. Fernandez IDEA (Innovate, Design and Engineer for America) Factory เป็นพื้นที่และห้องทดลองที่มีเอกลักษณ์ช่วยให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถรับมือกับปัญหาความท้าทายในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะสำหรับสตาร์ทอัพที่ดำเนินการโดยนักศึกษา เปลี่ยนผลการวิจัยขั้นพื้นฐานไปสู่การประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้สร้างกิจการมาแล้วกว่า 60 แห่ง มูลค่ากว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

  • National Quantum Lab (Q-Lab) IonQ, Inc. ผู้นำด้านการพัฒนาอุปกรณ์ควอนตัมคอมพิวติ้งและ UMD ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อสร้าง National Quantum Lab (Q-Lab) ซึ่งจะตั้งอยู่ใน Discover District Q-Lab จะเป็นศูนย์แห่งแรกของสหรัฐฯ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินการวิจัยชั้นนำระดับโลกผ่านการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมเกรดเชิงพาณิชย์


การเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะ Innovation Station Business Incubator (ISBI)

ISBI ขับเคลื่อนโดย Prince George's County Economic Development Corporation เป็นศูนย์บ่มเพาะ ที่มีต้นทุนต่ำสำหรับบริษัทต่างชาติที่กำลังพิจารณาขยายธุรกิจสู่ตลาดสหรัฐฯ เน้นการเรียนรู้แบบ peer-to-peer มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ CEO สามารถเรียนรู้จากกันและกัน แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ISBI สามารถช่วยจับคู่สตาร์ทอัพต่างชาติกับนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) Venture Capitals และที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ และการสื่อสาร พร้อมทั้งเปิดช่องทางการเชื่อมต่อกับโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างกับรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น และเชิงพาณิชย์


การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยด้าน Biotech และ MedTech

  • Sirnaomics Inc. เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่ค้นพบและพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับโรคร้ายแรงในมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี RNA Interruption (RNAi) และเป็นบริษัทแรกที่บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกทางคลินิกระยะที่ IIb ด้านเนื้องอกวิทยา มีศูนย์วิจัยหลักทั้งในประเทศจีนและสหรัฐฯ ที่กำลังทำการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมยาตัวใหม่ที่มีความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างสูงและโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่

  • Regenxbio Inc. เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางคลินิกที่มุ่งพัฒนาชีวิตคนด้วยการรักษาจากยีนบำบัด (Gene Therapy) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดสำหรับการรักษาโรคจอประสาทตา เมตาบอลิซึม และ การเสื่อมของระบบประสาท ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้ไวรัสเวกเตอร์ AAV จากแพลตฟอร์มการส่งมอบยีนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เรียกว่า NAV® เพื่อส่งยีนไปยังเซลล์เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางพันธุกรรมหรือเพื่อให้เซลล์ในร่างกายผลิตโปรตีนเพื่อการรักษา

  • National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE) องค์กรของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology – NIST) ที่รวบรวมสมาชิกของอุตสาหกรรมเอกชน หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างฐานข้อมูลและแบ่งปันคู่มือและวิธีแก้ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ธุรกิจในสหรัฐฯ เผชิญต่อสาธารณะ Ron Pulivarti ผู้จัดการโครงการ NCCoE Healthcare ได้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและประโยชน์ที่บริษัทด้าน Biotech และ Medtech จะได้รับเมื่อร่วมมือกับ NCCoE และพาชมห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพ
การเยี่ยมชมพื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการที่เปิดให้เช่า

  • Alexandria Real Estate Equities ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาคของรัฐแมริแลนด์นำทัวร์ชมพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ของ Alexandria Real Estate Equities และทัวร์ศูนย์นวัตกรรม 20400 – ที่ตั้งของบริษัท Amador, Seraxis, Zencore, Vaccitech, MedPACTO, AglaeaPharma, และ TeraImmune

  • นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชม TwinLabs Life Sciences Complex และ Greencourt Innovation Center โดยตัวแทนจากทั้งสามแห่งได้ให้รายละเอียดข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงานหากบริษัทใดสนใจต้องการเช่าพื้นที่ทำสำนักงานหรือห้องปฏิบัติการวิจัย


Комментарии


bottom of page