top of page

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี เป็นผู้ชนะรางวัล Turing ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "รางวัลโนเบล" ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นาย อาวี วิกเดอร์สัน (Avi Wigderson) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีชื่อเสียงในการศึกษาและอธิบายการสุ่ม (randomness) เพื่อศึกษาความซับซ้อนของอัลกอริธึม เป็นผู้ชนะรางวัลทัวริง (A. M. Turing Award) ในสาขาทฤษฎีการคำนวณ (computational theory) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "รางวัลโนเบล" ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


โดยนายวิกเดอร์สันทำงานให้กับสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง (the Institute for Advanced Study หรือ IAS) ในเมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา และเป็นที่รู้จักจากผู้ที่เคยได้รับรางวัล Abel Prize ซึ่งเป็นรางวัลชั้นนำในสาขาคณิตศาสตร์เมื่อสามปีที่แล้ว


ในปีนี้นายวิกเดอร์สันได้รับรางวัลทัวริง สำหรับคุณูปการพื้นฐานต่อทฤษฎีการคำนวณ ประกอบด้วยการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการสุ่มในการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ และสำหรับทศวรรษของการเป็นผู้นำทางปัญญาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี โดยรางวัลนี้มอบโดยสมาคมเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ (Association for Computing Machinery  หรือ ACM) ในเมืองนิวยอร์ค ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา


นายวิกเดอร์สันเกิดที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ในปี 1956 เขาศึกษาที่ Technion - Israel Institute of Technology ในไฮฟา และที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา เขาทำงานอยู่ที่ IAS มาตั้งแต่ปี 1999 และเป็นที่รู้จักจากผลงานเกี่ยวกับความซับซ้อนในการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งศึกษาว่าโจทย์บางอย่างมักจะถูกแก้ไขได้ช้าตามธรรมชาติได้อย่างไร แม้เป็นไปตามหลักการ หรือเป็นแบบสุ่มในการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ก็ตาม  โดยในช่วงทศวรรษ 1990 นายวิกเดอร์สันและผู้ร่วมงานพบว่า อัลกอริธึมเชิงปฏิบัติใช้วิธีการสุ่มเลือก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัลกอริธึมแบบธรรมดาและกำหนดเองสามารถมีประสิทธิภาพพอ ๆ กับแบบ 'สุ่ม' และผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริธึมแบบสุ่มมีความแม่นยำพอๆ กับการกำหนดค่าเอง


นอกเหนือจากความสำเร็จทางวิชาการแล้ว ACM ยังกล่าวถึง ความเป็นมิตร ความกระตือรือร้น และความเอื้ออาทรของนายวิกเดอร์สัน ซึ่งทำให้เขากลายเป็นที่ปรึกษา และมีความร่วมมือกับนักวิจัยหลายร้อยคนทั่วโลก


เครดิตภาพ: Dan Komoda


ข้อมูลอ้างอิง

Randomness in computation wins computer-science ‘Nobel’ สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2567 จาก https://www.nature.com/articles/d41586-024-01055-y

Коментарі


bottom of page