top of page

ประธานาธิบดีไบเดนแต่งตั้งสมาชิก 27 คนของสภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานาธิบดีไบเดนแต่งตั้งสมาชิก 27 คนของสภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (President’s Council of Advisors on Science and Technology / PCAST) เมื่อวันที่ 22 กันยายน ทำให้ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดครบ 30 คน ก่อนหน้านี้ไบเดนได้แต่งตั้ง Frances Arnold นักชีวเคมีของ Caltech และ Maria Zuber นักธรณีฟิสิกส์ดาวเคราะห์ของ MIT เป็นประธานร่วมของสภาเมื่อวันที่ 15 มกราคม และ Eric Lander ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งเป็นประธานร่วมคนที่สาม


PCAST ถูกสร้างขึ้นใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ทุกคน และประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกฝ่ายบริหารที่ไม่ต้องการการยืนยันจากวุฒิสภา โดยหลักการแล้วสภามีหน้าที่รับผิดชอบต่อประธานาธิบดีโดยตรงและทำงานควบคู่ไปกับสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำเนียบขาวและสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างหน่วยงาน

รายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้


 1. Ash Carter รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมปี 2015 ถึง 2017 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ Belfer Center for Science and International Affairs ที่ Harvard University

 2. Kathy Sullivan อดีตนักบินอวกาศและเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เดินในอวกาศ

 3. Bill Press รองประธาน PCAST ปี 2010 ถึง 2017 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และชีววิทยาเชิงบูรณาการที่ University of Texas

 4. Dan Arvizu ปัจจุบันเป็นอธิการบดีของระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเม็กซิโก เขากำกับห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2015 และเป็นชาวฮิสแปนิกคนแรกที่เป็นผู้นำห้องทดลองระดับชาติของกระทรวงพลังงาน

 5. Laura Greene เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ National High Magnetic Field Lab ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก NSF มาตั้งแต่ปี 2015 เธอทำงานเพื่อส่งเสริมการทูตทางวิทยาศาสตร์และยกระดับสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ และเป็นประธานสมาคมกายภาพอเมริกันประจำปี 2017

 6. Saul Perlmutter นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จาก University of California, Berkeley เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Supernova Cosmology Project ระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงหลักฐานของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาล ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2011

 7. Cathie Woteki ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (OSTP) ระดับสูงตั้งแต่ปี 1994 ถึงปี 1996 ระหว่างการบริหารของปธน. Clinton และเป็นปลัดกระทรวงเกษตรเพื่อความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2001

 8. Penny Pritzker นักธุรกิจหญิง อดีตเลขาธิกากระทรวงพาณิชย์ 2013 ถึง 2017

 9. Bill Dally หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ NVIDIA

 10. Lisa Su ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Advanced Micro Devices

 11. Eric Horvitz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Microsoft

 12. Phil Venables หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลของ Google Cloud

 13. Sue Desmond Hellmann นักวิทยาศาสตร์/แพทย์ผู้เคยเป็นผู้นำมูลนิธิ Bill and Melinda Gates

 14. Lisa Cooper แพทย์และผู้อำนวยการ Center for Health Equity ที่ Johns Hopkins University

 15. Vicki Sato นักภูมิคุ้มกันวิทยา อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Biogen และอดีตประธาน Vertex Pharmaceuticals

 16. Joe Kiani ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสายตาและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Masimo บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์

 17. Paula Hammond หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเคมีของ MIT

 18. John Banovetz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทวิศวกรรมเคมี 3M

 19. John Dabiri ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศาสตร์ของไหลที่ Caltech ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกังหันลม

 20. Marvin Adams ศาสตราจารย์แห่ง Texas A&M University และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์

 21. Andrea Goldsmith ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารไร้สายและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ Princeton University

 22. Inez Fung นักวิทยาศาสตร์วัฏจักรคาร์บอนจาก University of California, Berkeley

 23. Steve Pacala ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาที่ Princeton University ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองก๊าซเรือนกระจก

 24. Frances Colón นักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นรองที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างการบริหารของโอบามา

 25. Terence Tao อาจารย์คณิตศาสตร์ UCLA

 26. Jennifer Richeson ผู้อำนวยการ Social Perception and Communication Lab ที่ Yale University

 27. Jonathan Levin นักเศรษฐศาสตร์และคณบดีคณะบริหารธุรกิจที่ Stanford University

ไบเดนกล่าวว่าสภาของเขาคือ PCAST ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้อพยพและคนผิวสี รวมทั้งชาวอเมริกันผิวดำ ฮิสแปนิก และชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย รวมกันเป็นหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่สมาชิกสภาครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและประธานร่วมเป็นผู้หญิง


Comments


bottom of page