top of page

สหรัฐฯ เตรียมอนุมัติการใช้วัคซีนโควิดในเด็กอายุ 5 - 11 ปี
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐฯ ทำให้มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแพร่กระจายและการติดเชื้อที่ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งยอดจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและเด็กนักเรียนที่เริ่มกลับไปเรียนในโรงเรียน โดยพบอัตราการติดเชื้อในเด็กสูงถึง 25% ส่งผลให้บางโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดสอนได้ตามปกติ


ไฟเซอร์ วัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตัวแรก ที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) และได้มีการอนุมัติให้ใช้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้น ได้มีการเก็บข้อมูลและทำการทดลองทางคลินิก โดยให้วัคซีน 2 โดส กับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป Dr. Scott Gottlieb คณะกรรมการของบริษัทไฟเซอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ของสำนักข่าว CBS สหรัฐฯ ว่า ภายในสิ้นเดือนกันยายน จะสามารถรวบรวมข้อมูลวัคซีนในเด็กเล็ก และจะยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนโควิดในกรณีฉุกเฉินในเด็กอายุ 5 - 11 ปี ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 นี้


นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้พยายามผลักดันนโยบายบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และคาดว่าโรงเรียนและผู้ว่าการรัฐต่างๆ จะประกาศแนะแนะให้เด็กอายุ 5 - 11 ปี เข้ารับวัคซีนหลังจากที่รับได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดการแพร่กระจายของสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดในโรงเรียน


Comments


bottom of page