top of page

ขอเชิญร่วมงาน NAC2023 การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18: 28-31 มีนาคม 2566


กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand's sustainable development) โดยจัดออนไซต์เต็มรูปแบบที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคมนี้


ภายในงาน NAC2023 พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย

 • การสัมมนาวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้าน วทน. และการนำ วทน. ไปใช้ขับเคลื่อนประเทศ

 • นิทรรศการด้าน วทน. นำเสนอผลงานวิจัยเด่นรวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร

 • กิจกรรม ‘Open House’ เปิดบ้านให้ที่ผู้สนใจระบบบริการจาก สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมรับฟังการนำเสนอความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการเพื่อหนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ

 • กิจกรรม ‘R&D Pitching’ เวทีนำเสนองานวิจัยที่พร้อมให้บริการหรือเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจโดยนักวิจัย สวทช. เพื่อนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจรวมถึงการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

 • กิจกรรมเยาวชน กิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับผู้ดำเนินงานด้านการศึกษาและเยาวชน

 • NAC Market 2023 ตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัย สินค้าชุมชน เครือข่าย สวทช.


ไฮไลท์


นิทรรศการจาก 73 ผลงาน


เกษตรและอาหาร

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี”

 • นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต functional ingredients จากจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง

 • ไมโคสมาร์ต: ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากราแบบแถบทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครอะเรย์

 • iPlant Multipurpose spray สเปรย์เติมความ “สด” ให้พืช ตอบโจทย์ธุรกิจส่งออกพืชเมืองหนาว

สุขภาพและการแพทย์

 • เทคโนโลยีชุด Exo-suit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บสำหรับผู้สูงอายุ (“เรเชล” Rachel) และบุคลากรทางแพทย์ (“รอส” Ross)

 • นวัตกรรมตรวจจับและแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มแบบติดตั้งที่ผนังห้อง (“กันเทอร์” Gunther)

 • อนุภาคนาโนนำส่งสารกลุ่มกัญชา-กัญชง ติดปีกอุตสาหกรรมเวชสำอาง

พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ

 • เทคโนโลยีแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียว

 • เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology)

 • Lignee: ลิกนิน-พลาสติกคอมโพสิต เพื่อการออกแบบและประยุกต์ใช้สำหรับวัสดุเชิงหน้าที่

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • Sontana สนทนา (AI Chatbot)

 • สานต่อภูมิปัญญา ‘ผ้าทอพื้นเมือง’ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


Open House เยี่ยมชม 27 ห้องปฏิบัติการ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม เบื้องหลังผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน ที่มีความสนใจ ได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจ


R&D Pitching

Empowering your business with R&Dพบกับการนำเสนองานวิจัยและแอดวานซ์เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Advanced Technology Platform) ที่พร้อมร่วมมือต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ใน 4 กลุ่มอย่ารอช้า....ลงทะเบียนได้ที่ www.nstda.or.th/nac

Comments


bottom of page