top of page

3 นักเคมีผู้ค้นพบและสังเคราะห์ควอนตัมดอท คว้า รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2023รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ มอบให้แก่ เมาน์กี จี บาเวนดี (Moungi G. Bawendi), หลุยส์ อี บรูส (Louis E. Brus) และอเล็กเซย์ ไอ เอคิมอฟ (Alexei I. Ekimov) 3 นักเคมีผู้ค้นพบและสังเคราะห์ควอนตัมดอท (quantum dots) ซึ่งเป็นนาโนพาร์ทิเคิล (nanoparticles) หรือก็คือ อนุภาพของแข็งที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ส่วนประกอบขนาดเล็กเหล่านี้ปล่อยแสงผ่านจอทีวี หลอดไฟ LED และสามารถช่วยศัลยแพทย์ในการเอาเนื้อเยื่อเนื้องอกออกได้


­ตามข้อมูลจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ควอนตัมดอท (Quantum dots) หมายถึง สสารประเภทหนึ่งที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร (10-9 นาโนเมตร) เป็นสสารที่มีอะตอมจำนวนมากอยู่รวมกัน มีคุณสมบัติพิเศษคือเรืองแสงได้ดีและเปลี่ยนสีที่เรืองแสงได้ตามขนาด ส่วนประกอบและพลังงานที่ใช้กระตุ้น นอกจากนั้น ยังเสถียรต่อการจางหายไปของการเรืองแสง (Photobleaching) ควอนตัมดอทนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ทางการแพทย์ ใช้สำหรับย้อมสีเซลล์สิ่งมีชีวิตเพื่อให้เซลล์นั้นๆ สามารถเรืองแสงช่วยในการติดตามวิเคราะห์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น หรือนำมาใช้ในเชิงเทคโนโลยีในการช่วยเปลี่ยนความยาวคลื่นแสง ทำให้เปลี่ยนสีในหลอดไฟ LED ได้ง่ายขึ้น จากคุณประโยชน์ที่มากมายนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังนำควอนตัมดอทมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายแขนง เป็นอีกหนึ่งในนาโนวัสดุที่น่าสนใจแห่งอนาคต


 

Comments


bottom of page