top of page

การเติบโตอย่างฉับพลันของแพลงก์ตอนพืชตามชายฝั่ง สาเหตุอาจมาจากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้น

การบานสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชสีเขียวขุ่นที่หมุนวนตามชายฝั่งอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ตามผลการวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ มหาสมุทรของโลกนักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลที่บันทึกโดยดาวเทียม Aqua ของ NASA เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของ แพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งในช่วงปี 2546-2563 เป็นเวลากว่า 17 ปี


แพลงก์ตอนพืชเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (microscopic algae) "แพลงก์ตอนบลูม" คือการเติบโตอย่างฉับพลันของสาหร่าย โดยบางครั้งครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรของมหาสมุทร การศึกษาพบว่าในช่วงเวลานั้น ค่ามัธยฐานของความถี่ทั่วโลกของสาหร่ายโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 และพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากแพลงก์ตอนบลูมขยายออกไปเกือบ 4 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดครึ่งหนึ่งของประเทศแคนาดา


การศึกษาเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของมหาสมุทร


ในขณะที่แพลงก์ตอนพืชเป็นแหล่งอาหารพื้นฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเล และโดยทั่วไปเชื่อมโยงกับมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและการประมงที่มีผลผลิต แต่การค้นพบนี้ยังสร้างความกังวลอีกด้วย ดังคำโบราณกล่าวไว้ว่า เป็นไปได้ที่จะมีสิ่งที่ดีมากเกินไป It's possible to have too much of a good thing


Daniel Boyce ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยและนักวิทยาศาสตร์วิจัยจาก Fisheries and Oceans Canada กล่าวว่า เมื่อมีแพลงก์ตอนพืชเติบโตอย่างรวดเร็ว สาหร่ายบางครั้งเติบโตเร็วกว่าที่พวกมันถูกบริโภค เมื่อสาหร่ายเหล่านั้นตาย พวกมันจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย ซึ่งจะใช้ออกซิเจนและผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้สิ่งมีชีวิตหายใจไม่ออกและสร้างพื้นที่ตาย (Dead Zone)


Maycira Costa ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์ชายฝั่งแห่งมหาวิทยาลัยวิกตอเรียกล่าวว่า "เราไม่สามารถสุ่มตัวอย่างมหาสมุทรได้ทุกที่ ทุกเวลาในพื้นที่ขนาดมิลลิเมตรเดียว ดังนั้นข้อมูลดาวเทียมจึงมีประโยชน์มากทีเดียว"

ในการวิจัยของเธอตามแนวชายฝั่งของรัฐบริติชโคลัมเบีย Costa ไม่เห็นการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนพืชที่บานสะพรั่ง แม้ว่าเธอจะคำนึงว่าคำจำกัดความของสิ่งที่นับเป็น "แพลงก์ตอนบลูม" นั้นแตกต่างกันไปตามระดับท้องถิ่นและระดับโลก แต่แนวโน้มหนึ่งที่ Costa สังเกตเห็นคือการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาบานสะพรั่ง


เธอกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ เมื่อมหาสมุทรมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้น การเติบโตแพลงก์ตอนพืชนอกชายฝั่งบริติชโคลัมเบียอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิ นั่นอาจทำให้เวลาไม่ตรงกันกับการเติบโตของแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) แพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กกินแพลงก์ตอนพืช หากประชากรของพวกมันเติบโตในเวลาที่ต่างกัน ปฏิกิริยาลูกโซ่อาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กินแพลงก์ตอนสัตว์ และอื่นๆ Costa กล่าวว่า "อาจมีปรากฏการณ์ลดหลั่นกันไปตลอดทางจนถึง … ปลาแซลมอนป่า"


“แม้ว่าแพลงก์ตอนพืชจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ Costa พวกมันไม่เพียงแต่เป็นรากฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตในทะเลเท่านั้น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังเป็นหนึ่งในผู้บริจาคออกซิเจนในชั้นบรรยากาศรายใหญ่ที่สุดอีกด้วย เราดำรงอยู่ได้ส่วนหนึ่งเพราะแพลงก์ตอนพืช" เธอกล่าว


นอกจากนี้ Costa กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในระดับภูมิภาคเพื่อทำความเข้าใจว่าการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชอาจเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศขนาดใหญ่อย่างไร


 

Commenti


bottom of page