top of page

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ บนของดาวศุกร์ มีจริงหรือไม่นักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าสังเกตสารฟอสฟีน (Phosphine) ที่เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับจุดกำเนิดสิ่งมีชีวิต โดยฟอสฟีนจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางชีวภาพ หรือที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิต การค้นพบโมเลกุลฟอสฟีนจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าอาจมีจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศ หรือพื้นผิวของดาวศุกร์ การตรวจจับฟอสฟีนบนผิวดาวศุกร์นี้ไม่มีนักวิจัยคนใดคาดคิดว่าจะพบและไม่มีคำอธิบายว่าทำไมฟอสฟีนถึงอยู่ที่นั่น เนื่องจากเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ไม่มีออกซิเจนร่วมด้วย การค้นพบครั้งนี้เป็นวิธีการสังเกตจากโลก คือวัดค่าสเปกตรัม ด้วยการตั้งกล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงบนผิวของดาวศุกร์ อ่านค่าได้ว่าฟอสฟีนในปริมาณ 20 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) โดยอัตลักษณ์ทางชีวภาพของฟอสฟีน (biosignature phosphine) นี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้ว ในปี 2563 โดยกลุ่มนักดาราศาสตร์ และการค้นพบนี้ทำให้เกิดความตื่นเต้นและถกเถียงกันเป็นวงกว้างของนักวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันนี้ IFL Science รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟอสฟีนมากขึ้นในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ ซึ่งหมายความว่าอาจมีโอกาสที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวในรูปแบบของมันเอง


หลังจากการค้นพบฟอสฟีนครั้งแรกบนดาวศุกร์ ทีมวิจัยชุดเดิมมีเวลาหลายปีในการศึกษาเชิงลึกถึงการค้นพบที่คาดไม่ถึงนี้ พวกเขาเริ่มใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อค้นหาฟอสฟีน และสิ่งนี้ช่วยยืนยันว่าการค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ อันที่จริงทีมงานได้ค้นพบฟอสฟีนถึง 5 ครั้ง และพบฟอสฟีนในบริเวณที่ไม่คาดคิดว่าจะพบมัน ตัวอย่างเช่น ฟอสฟีนถูกค้นพบครั้งแรกมาแล้วในเมฆของดาวศุกร์ การค้นพบล่าสุดได้ยืนยันว่าอัตลักษณ์ทางชีวภาพของฟอสฟีนไม่ได้มีอยู่เฉพาะในชั้นบนของเมฆเท่านั้น แต่ยังอยู่ในชั้นล่างของเมฆ ยังคงมีคำถามว่ามีสิ่งมีชีวิตที่สร้างฟอสฟีนหรือไม่ หากมีอยู่ในเมฆชั้นล่างอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวของดาวศุกร์ แม้ว่าการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์จะยังอีกยาวไกล แต่งานวิจัยล่าสุดนี้ช่วยเสริมความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตได้


เมื่อฟอสฟีนถูกสร้างขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยปกติแล้วฟอสฟีนจะแปรผันไปตามกาลเวลา แต่จากการสังเกต 5 ครั้ง ศาสตราจารย์ Jane Greaves หัวหน้าทีมวิจัยและทีมงานได้สังเกตว่า ฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ โดยจะแปรผันมากสุดเพียงประมาณสองเท่าหรือลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งไม่แปรผันจริงๆ แล้วนั่นก็หมายความว่า ความสอดคล้องกันของอัตลักษณ์ทางชีวภาพนี้ช่วยสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวศุกร์เป็นไปได้มากขึ้น


NASA มีภารกิจหลายอย่างเกี่ยวกับดาวศุกร์ที่วางแผนไว้ในอนาคตที่อาจเข้าใกล้การยืนยันสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรามากขึ้น และแม้ว่าการสำรวจดาวอังคารจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายแต่ผู้สนใจรักอวกาศควรมองว่าดาวศุกร์เป็น "สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป" ในการสำรวจอวกาศ และเป็นสิ่งที่ที่ท้าทายสำหรับมนุษยชาติ


 

ที่มา


bottom of page