top of page

กิจกรรมการประกวด Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 ณ Dallas, Texasกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คัดเลือกเยาวชนไทย 37 คน จาก 2 เวทีการประกวดระดับประเทศ ของไทย ได้แก่เวทีการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition, YSC 2023) และจากค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2023) เข้าร่วมชิงชัยและเปิดประสบการณ์พร้อมโชว์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ เมือง Dallas, รัฐ Taxas สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีจำนวนนักเรียนกว่า 1,600 คน จาก 63 ประเทศ และมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. และ รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน กรรมการและผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนำคณะเยาวชนและครูที่ปรึกษา​เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันนี้ด้วย


สำหรับปีนี้เยาวชนไทย 23 คน จาก 8 ทีม จากค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2023 ภายใต้การสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเยาวชน 15 คน จาก 6 ทีม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้ร่วมกันส่งคณะเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ หรือ Regeneron​ ISEF 2023


โดยนายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาว

ประณยา จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ อนุเคราะห์จัดพาหนะรับส่งให้กับนักเรียนไทยและคณาจารย์ผู้ดูแล และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและให้กำลังใจแก่เยาวชนไทย ทั้ง 37 คนในงานดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ อทป.วต. ยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ (Grand Award Judge) ในสาขา Earth and Environmental Science ซึ่งมีทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 84 ทีม โดยทีมนักเรียนไทยจาก รร. จุฬาภรณ์ฯ ปทุมธานี ได้รับรางวัลที่ 2 (1 ใน 5 ทีม) ในรางวัลประเภทดังกล่าว


ในส่วนของการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Regeneron ISEF 23 ครั้งนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นความสำเร็จของทีมนักเรียนไทย ที่สามารถคว้ารางวัลที่สูงมากเป็นประวัติการณ์รวมทั้งรางวัลสูงสุด เยาวชนไทยได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม Regeneron (ISEF 2023) ทั้งหมด 10 รางวัล รวมทั้งทีมนักเรียนจาก รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดของการประกวด คือ “รางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” Regeneron Young Scientist Awards สนับสนุนโดย Regeneron and Society for Science ในหัวข้อโครงการสาขาสัตวศาสตร์ ในชื่อ Innovation for Optimizing Lacewing Survivability (การเพิ่มอัตราการรอดของแมลงช้างปีกใส (Mallada basalis) จากพฤติกรรมการฟักและการเลือกกินอาหาร) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลโครงงานนวัตกรรมการวิจัยที่สะท้อนถึงการทำงานอย่างจริงจังของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในการหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายของโลกอนาคต โดยใช้แนวทางที่สร้างสรรค์และแตกต่าง นอกจากนี้ ทีมนักเรียนไทยยังสามารถคว้ารางวัลมาได้อีกหลายรายการ ติดตามรายละเอียดทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ ทีมเยาวชนไทยคว้า 10 รางวัล จากการประกวด Regeneron International Science and Engineering Fair 2023Comments


bottom of page