top of page

นกฮัมมิงเบิร์ดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาและค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่เรื่อยมา โดยในเดือนมีนาคม 2566 มีรายงานการค้นพบนกฮัมมิงเบิร์ดสายพันธุ์ใหม่ที่มีขนคอสีทองแวววาวในอุทยานแห่งชาติ Cordillera Azul ของเปรู


ดร. John Bates หัวหน้าฝ่าย Division of Birds จากพิพิธภัณฑ์ Field Museum ในเมืองชิคาโก ทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของนกฮัมมิงเบิร์ดที่ค้นพบใหม่ พบว่ายังไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลทางพันธุกรรมมาก่อน แต่ทั้งนี้จากข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้ พบว่านกฮัมมิงเบิร์ดคอสีทองนี้ เป็นลูกผสมที่เกิดจากนกฮัมมิงเบิร์ดสองสายพันธุ์ ได้แก่ นกฮัมมิงเบิร์ดสายพันธุ์บริลเลียนท์ (Heliodoxa gularis) และบริลเลียนท์รูฟัส (Heliodoxa branickii) ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์มีขนคอสีชมพู ทำให้นักวิทยาศาสตร์มุ่งค้นหาคำตอบที่นกฮัมมิงเบิร์ดสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องขนคอสีชมพูผสมกับขนคอสีชมพู แต่ส่งผลให้ลูกผสมมีขนสีทองได้อย่างไร ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องยากที่นกฮัมมิงเบิร์ดในสายพันธุ์เดียวกัน จะมีสีขนคอที่แตกต่างกันอย่างมาก


นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ที่ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นส่วนพันธุกรรมที่ส่งต่อมาจากฝั่งแม่ ซึ่งตรงกับสายพันธุ์ Heliodoxa branickii จากนั้น นักวิจัยได้ตรวจสอบดีเอ็นเอในนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่รวมพันธุกรรมจากทั้งฝ่ายพ่อและแม่ ซึ่งนกฮัมมิงเบิร์ดคอสีทองที่มีการค้นพบนี้ พบลักษณะทางพันธุกรรมจากทั้งสายพันธุ์ Heliodoxa branickii และ Heliodoxa gularis แต่ทั้งนี้ ข้อมูลพันธุกรรมจากทั้งสองสายพันธุ์มีสัดส่วนไม่เท่ากัน นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านพันธุกรรมแล้วนั้น สีสันของขนนกสามารถเกิดได้จากเม็ดสี (เช่น เมลาโทนิน) สารอาหาร และโครงสร้างเซลล์ของขนด้วย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าวิวัฒนาการของนกฮัมมิงเบิร์ดที่มีสีขนคอที่แตกต่างออกไปนี้ใช้เวลาถึง 6 – 10 ล้านปี ซึ่งการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงวิวัฒนาการ เหตุการณ์การเกิดขึ้นตามภูมิศาสตร์และช่วงเวลา ซึ่งโยงไปสู่คำถามต่อไปเกี่ยวกับการค้นพบนกฮัมมิงเบิร์ดลูกผสมในเปรูนี้ คือ ภูมิประเทศที่ซับซ้อนมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไรต่อความหลากหลายของนกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างไร


 


Comments


bottom of page