top of page

โดรนทางการเกษตร (Agriculture) และการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า (Forestry and Wildlife)

โดรนทางการเกษตร (Agriculture)

ในภาคการเกษตร โดรนถูกใช้เพื่องานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการฉีดพ่นปุ๋ย การเฝ้าระวังทางอากาศ การตรวจสอบพืชผล การตรวจสอบที่ดิน การทำแผนที่ การตรวจสอบพืชผลที่เสียหายหรือเน่า และอื่นๆ อีกมากมาย รายงานวิจัยการตลาดเผยการว่าอุตสาหกรรมโดรนในภาคเกษตรกรรมจะเติบโตจาก 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 เป็น 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567


ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากโดรนในพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตัดสินใจด้านการเกษตรที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) หรือรูปแบบการเกษตรที่นำเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมจากพื้นที่บันทึกข้อมูลของโดรนช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกและการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด การใช้ระบบการทำฟาร์มแบบแม่นยำสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 5% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมที่โดยทั่วไปมีอัตรากำไรเพียงเล็กน้อยการสังเกตการณ์และติดตามสุขภาพพืช

หนึ่งในการใช้ภาพถ่ายจากโดรนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือการตรวจสอบสุขภาพของพืช โดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพพิเศษที่เรียกว่า Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ใช้ข้อมูลสีโดยละเอียดเพื่อบ่งชี้สุขภาพของพืช สิ่งนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามพืชผลในขณะที่พวกเขาเติบโต ดังนั้นปัญหาใดๆ จึงสามารถจัดการได้เร็วพอที่จะรักษาพืชไว้ได้ ภาพนี้แสดงให้เห็นวิธีการทำงานของ NDVI (ใส่ภาพตัวอย่าง)


นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดรนที่ใช้กล้องปกติเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืชผลอีกด้วย เกษตรกรจำนวนมากใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต ความหนาแน่น และสีสันของพืช แต่การเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้ผลในหลายกรณีเท่ากับการถ่ายภาพระยะใกล้ของโดรน เนื่องจากโดรนบินใกล้กับทุ่งนา การมีเมฆปกคลุมและสภาพแสงน้อยส่งผลกระทบน้อยกว่าการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ถ่ายภาพด้วยโดรนนั้นสามารถสร้างตำแหน่งของภาพที่แม่นยำถึงระดับมิลลิเมตรได้ ซึ่งหมายความว่าหลังจากปลูกแล้ว สามารถตรวจพบพื้นที่ที่มีช่องว่างและปลูกใหม่ได้ตามต้องการ และสามารถตรวจพบปัญหาโรคหรือแมลงศัตรูพืชและแก้ไขได้ทันที


การตรวจสอบสภาพพื้นที่เพาะปลูก

การตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกด้วยโดรนยังใช้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของดินและสภาพไร่นา โดรนสามารถจัดทำแผนที่แปลงนาได้อย่างแม่นยำ รวมถึงข้อมูลระดับความสูงที่ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถค้นหาสิ่งผิดปกติในแปลงนาได้ การมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสูงของแปลงนาจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบการระบายน้ำและจุดเปียก/แห้ง ซึ่งช่วยให้เทคนิคการรดน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังตรวจสอบระดับไนโตรเจนในดินโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ใส่ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ กำจัดจุดปลูกที่ไม่ดี และปรับปรุงสภาพดินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหลายปีการฉีดพ่นปุ๋ย

การใช้โดรนในการพ่นสเปรย์นั้นแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ประเทศเกาหลีใต้ใช้โดรนในการฉีดพ่นเพื่อการเกษตรประมาณ 30% โดรนเครื่องพ่นสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ไร่ชาที่อยู่ในระดับความสูงชัน ช่วยให้คนงานไม่ต้องเดินสำรวจทุ่งนาด้วยเครื่องพ่นแบบสะพายหลัง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เครื่องพ่นยาแบบใช้โดรนส่งการฉีดพ่นที่ละเอียดมาก ซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี


ปัจจุบันข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โดรนพ่นยาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในประเทศแคนาดา ขณะนี้ยังไม่ถูกกฎหมายเนื่องจากต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของละอองลอย ข้อเสนอด้านกฎระเบียบบางข้อแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นที่จะมอบหมายงานให้บินโดรนพ่นสเปรย์ได้ เช่นกรณีของ Yamaha ซึ่งไม่ได้ขายโดรนพ่นสเปรย์ที่พวกเขาผลิต แต่ให้เช่าบริการโดรนพ่นสเปรย์พร้อมผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต


การผสมเกสร

หนึ่งในการใช้งานที่เผยแพร่มากที่สุด (และมักถูกสมมติขึ้น) คือเทคโนโลยีโดรนผสมเกสร นักวิจัยในเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นกำลังพัฒนาโดรนขนาดเล็กที่สามารถผสมเกสรพืชได้โดยไม่ทำลายพืช ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโดรนผสมเกสรอัตโนมัติที่จะทำงานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืชโดยไม่ต้องมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุม


ระบบชลประทาน

การวิจัยใหม่จากออสเตรเลียกำลังสร้างโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับการใช้โดรนในการเกษตร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสภาวะแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีความสำคัญ เมื่อใช้การตรวจจับด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดรนสามารถจับข้อมูลสุขภาพดินที่แม่นยำมาก รวมถึงระดับความชื้นโดยที่พืชไม่มาขวางทาง ซึ่งหมายความว่าสามารถกระจายน้ำในแปลงนาด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรโดรนทางการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า (Forestry and Wildlife)

31% ของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกขึ้นอยู่กับระบบนิเวศป่าไม้ ทำให้ป่าไม้เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต การจัดการป่าเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเป็นงานที่ต้องบำรุงรักษาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและการปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมายอาจต้องใช้เวลามาก ท้ายที่สุดแล้ว ระบบนิเวศที่สำคัญเหล่านี้มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ ชุมชนท้องถิ่นต้องพึ่งพาองค์กรป่าไม้เป็นอย่างมากเพื่อให้ป่าของพวกเขาปลอดภัย ซึ่งผู้ให้บริการด้านป่าไม้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ดังนี้


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำลังส่งผลกระทบต่อทุกสิ่ง ตั้งแต่การเติบโตของสัตว์ป่าและแมลง ตลอดจนที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการเพิ่มจำนวนของสายพันธุ์ที่รุกราน ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการด้านป่าไม้จึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้โดยการรวบรวมข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและสมาชิกในชุมชนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การตัดไม้ทำลายป่า การสูญเสียต้นไม้ส่งผลให้สูญเสียศักยภาพในการกรองคาร์บอน ในขณะเดียวกัน การตัดต้นไม้จะปล่อยคาร์บอนทั้งหมดขึ้นไปในอากาศ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ผู้ให้บริการด้านป่าไม้จำเป็นต้องเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นของตน เพื่อลดผลกระทบ กำหนดพื้นที่คุ้มครอง และให้ความรู้แก่ท้องถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการสูญเสียต้นไม้


การติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ พรมแดนที่ดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของที่ดินของรัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น แม่น้ำสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ การก่อตัวของหินและเนินเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และทุ่งนาสามารถหายไปได้เนื่องจากการเติบโต ผู้ให้บริการด้านป่าไม้กำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โดรนเพื่อเก็บข้อมูลและติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของป่าเพื่อการสำรวจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


การขาดแคลนบุคลากร

หลายองค์กรประสบปัญหาในการดึงดูด ฝึกอบรม และรักษาพนักงานไว้ และสิ่งนี้ทำให้การจัดการป่าไม้เป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญทำนายว่าอุตสาหกรรมป่าไม้จะขาดคนตัดไม้ประมาณ 7,000 คนภายในปี 2569

การขาดแคลนพนักงานทำให้บริษัทในอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ ในแง่นี้ โดรนสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงประโยชน์ของการใช้โดรนเพื่อการจัดการป่าไม้

  • สร้างรอยเท้าคาร์บอนที่ต่ำกว่า การใช้โดรนสามารถช่วยให้ทีมป่าไม้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยลดการใช้รถบรรทุกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

  • ปรับปรุงการเฝ้าระวังทางอากาศ ในอดีต ทีมงานป่าไม้ต้องอาศัยเครื่องบิน บอลลูน และดาวเทียมที่มีลูกเรือเพื่อถ่ายภาพทางอากาศและวิดีโอ โดรนช่วยให้ทีมป่าไม้สามารถจับภาพได้มากขึ้นจากมุมและมุมมองที่แตกต่างกัน โดรนยังติดตั้งได้ง่ายและคุ้มค่ากว่ามาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน

  • ขนส่งพัสดุได้ง่ายขึ้น ทีมป่าไม้มักต้องใช้เวลาอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลานาน บริษัทต่างๆ สามารถใช้ โดรนเพื่อส่งสิ่งของในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และสิ่งของสำคัญอื่นๆ ให้กับสมาชิกในทีม

  • ต่อสู้กับไฟป่า หลายองค์กรกำลังใช้โดรนเพื่อตรวจจับและกำจัดไฟป่าในพื้นที่ห่างไกล โดรนสามารถวิเคราะห์ไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดไฟลุกไหม้ และให้ข้อมูลทันทีเพื่อช่วยทีมบังคับใช้กำหนดทรัพยากรที่ต้องการในที่เกิดเหตุ

  • เพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งต้นไม้ หน่วยงานป่าไม้ต้องระมัดระวังในการปลูกต้นไม้เพื่อให้แน่ใจว่าต้นกล้าใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อป่าและเติบโตสูงสุดในที่สุด โดรนสามารถรวบรวมจุดข้อมูลที่หลากหลายและช่วยในการวางแผนและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์


ที่มา


Comments


bottom of page